Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kangasalan Kotipalvelut Oy
Y-tunnus 3170847-4

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puh. 045 783 39076
info@kangasalankotipalvelut.fi

3. Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot

Puh. 045 783 39076
info@kangasalankotipalvelut.fi

4. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakkeet

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään myöhempää yhteydenottoa varten ja niitä säilytetään väliaikaisesti.

Tietoja käytetään yhteydenottoa tai tarjouksen antamista varten lomakkeen täyttäneelle henkilölle.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, jonka asiakas antaa täyttäessään tiedot verkkosivujen lomakkeeseen.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi ja yhteystiedot

10. Tietolähde

Kerättävät tiedot saadaan suoraan yhteydenottopyynnön jättäneiltä henkilöiltä.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Yhteydenottolomakkeilla annetut tiedot käsitellään rekisterinpitäjän toimesta yksityisessä tilassa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei suoraan siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Lomakkeiden tietoja säilytetään enintään kahden (2) vuoden ajan niiden jättämisestä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot poistetaan.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi sähköpostilla osoitteesta info@kangasalankotipalvelut.fi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

15. Henkilötietojen antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Yhteydenottoa varten tarvitaan henkilön yhteystiedot. Jos yhteystietoja ei anneta, ei yhteydenottoa tai tarjousta toteuteta.

16. Automatisoidun päätöksenteko ja profilointi

Lomakkeessa annettujen henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

17. Kuvaus teknisistä turvatoimista ja henkilötietojen käsittelystä

Sivusto ja sen liitännäiset pidetään aktiivisesti ajan tasalla. Tietoja ei käsitellä julkisissa tiloissa.

Evästeet

Sivusto ei käytä evästeitä.

Siirry sivun alkuun